Egyéb

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzet miatt az idei beiratkozás menetrendje eltérő lesz az eddig megszokottól

Az óvodai és az iskolai beiratkozás személyesen, de előre meghatározott idősorrendben fog történni. Ezzel kapcsolatban email-en kapnak majd további tájékoztatást.

  • Óvodai beiratkozás időpontjai: 2020. április 7-8.
  • Iskolai beiratkozás időpontjai: 2020. április 22-23.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel hívják 30/633-4074 telefonszámot.

Az iskolai beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel hívják a 30/238-57-86 telefonszámot.

 

Átállás digitális oktatásra

Kedves Szülők! Kedves Diákjaink!

A Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 19-től iskolánkban –az intézkedés visszavonásáig – digitális eszközökkel támogatott távolléti oktatásban (távoktatásban) tanítunk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédbefizetéseket nem kell egyénileg lemondani, ezt az intézmény központilag megtette. A már befizetett – de fel nem használt – összegeket az intézmény nappali munkarendre történő visszaállásakor, automatikusan jóváírjuk a következő időszakra.

A digitális munkarend három részből áll, amelyből az első kötelező jelleggel használják tanáraink, a másodikat felső tagozaton a harmadik választható jellegű.

I. AZ E-NAPLÓ HASZNÁLATA, A TANAANYAG MEGHATÁROZÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A pedagógusok ‒ tanulók – szülők közötti kapcsolattartás legfontosabb felülete iskolánkban az e-Napló; tanáraink kötelező módon ezt használjáka diákok és a szülők informálására, a tananyagok kiközvetítésére.

A tanulóknak a tananyagot naponta fogjuk kiadni, a következő rendben:

· Az első héten az osztályfőnökök, csoport tananyagát e-naplón és e-mailben is elküldik a szülőknek, diákoknak.

Az e-mailes változatban kiküldött tananyagban pontosan meghatározzák a szaktanárok a feldolgozandó anyagot, a felhasználható tankönyvi részleteket, a kapcsolódó gyakorló feladatokat, olvasnivalókat, szemléltető anyagokat, és minden információt, ami a tananyag önálló elsajátítását segítheti.

Tanulóink olyan feladatokat – házi dolgozatok, projektek, online tesztek, stb. – is kapnak majd, amivel lehetővé válik tanulmányi teljesítményük értékelése, osztályozása. A határidős feladatok az e-Naplóban „Bejelentett dolgozat”-ként fognak megjelenni.

TANTÁRGYI TEMATIKA

Iskolánk a tanulók számára valamennyi évfolyamon, minden tartárgy esetében kötelezően elsajátítandó tantárgyi tematikát ír elő. A tanév hátra lévő részében a szaktanárok ezt az egységes követelményrendszert használják az oktatásban.

II. GOOGLE tanterem

A ’Google Classroom’ („Osztályterem”) egy ingyenes alkalmazás, ami segíti a pedagógusokat a feladatok létrehozásában, megszervezésében, visszajelzést tudnak nyújtani a diákjaiknak és egyszerűen kommunikálhatnak osztályaikkal. Ezt az alkalmazást a felső tagozatos diákjaink ismerik, és alkalmazták informatika órán. A felső tagozaton tanáraink ezt fogják használni a tanítás megsegítése érdekéban.

A Tanterem előnyei:

· Egyszerűen beállítható: A tanárok a jelentkezéshez szükséges kódot megosztják a tanulókkal, akik ezáltal könnyen csatlakozhatnak az adott tantárgy kurzusához. A kurzusok beállítása csak néhány percet vesz igénybe.

· A tanulók az összes hozzájuk tartozó feladatot elérhetik a „Feladatok” oldalon, az egyes kurzusokhoz tartozó anyagokat pedig a rendszer automatikusan külön mappákba helyezi a Google Drive-on.

· A Classroom összeköttetésben áll a Google más termékeivel (Drive, Gmail, Docs) is. A tanárok pontosan láthatják, ki végezte el a feladatokat, és a diákok számára direkt, valós-idejű visszajelzéseket tudnak adni.

· A Tanteremben a tanárok könnyedén tehetnek közzé hirdetményeket és indíthatnak a kurzus összes résztvevőjére kiterjedő beszélgetéseket. A tanulók megoszthatják egymás-sal forrásaikat, és megválaszolhatják egymás kérdéseit a falon.

III. EGYÉB OKTATÁSTÁMOGATÓ PROGRAMOK

Tanítóink, tanáraink felkészültségük és tájékozottságuk függvényében, saját választásuk szerint használhatnak egyéb online felületeket a tanítás-tanulás támogatására, megkönnyítésére.

Tantestületünk törekszik arra, hogy az online küldött tanulnivalók feldolgozása, a feladatok elvégzése legfeljebb csak annyi idejét vegye igénybe tanulóinknak, amennyit a normál oktatási rendszer órarendje megkövetelt.

A valós időben zajló (real-time) órákat ehhez az órarendhez igazítjuk azért, hogy egy osztály/csoport különböző tantárgyú foglalkozásai időben ne ütközzenek egymással.

Végezetül szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy a távoktatási rendszerünk központi eleme az iskola elektronikus naplója, ezért kérjük, amennyiben Önök vagy gyermekeik az e-Naplóhoz való hozzáférést (felhasználó név, jelszó) elfelejtették vagy elveszítették, jelezzék ezt az alábbi email címen: vargad@sztarai.hu.

Pécs, 2020. március 17.

A mielőbbi viszontlátásban bízva, jó egészséget és áldott napokat kívánok:

Scherer Edit

igazgató

Kedves Szülők, Kollégák és kedves Diákjaink!

Jelen levelem az EMMI, a Baranya Megyei Kormányhivatal és az intézmény Oktatási Főigazgatóságának felhívására készült és a korábbiakhoz képest új információkat is tartalmaz a koronavírus terjedése nyomán kialakult aktuális helyzetről. Tartalmazza a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat valamint orvosok tájékoztatásait és ajánlásait.

A Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021. tanévre gyermekek számára felvételt hirdet iskolai és óvodai tagintézményeibe.

Jelentkezési határidő2020 . február 21.

Jelentkezési lap kapható:

Kedves Szülők!

Az október hónapra vonatkozó ebéd díjának befizetésére a következő időpontokban lesz lehetőség:

2019. szeptember 16. (hétfő) 8:00 – 12:00

2019. szeptember 17. (kedd) 12:00 – 17:00

 

 

Tanévnyitó időpontja

Kedves Szülők!

A 2019/2020-as tanév megnyitójának tervezett időpontja 2019. szeptember 2-a, hétfő 9:00.

Az ünnepséget megelőzően 8:00-tól minden osztálynak osztályfőnöki óra lesz.