Átállás digitális oktatásra

Kedves Szülők! Kedves Diákjaink!

A Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 19-től iskolánkban –az intézkedés visszavonásáig – digitális eszközökkel támogatott távolléti oktatásban (távoktatásban) tanítunk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédbefizetéseket nem kell egyénileg lemondani, ezt az intézmény központilag megtette. A már befizetett – de fel nem használt – összegeket az intézmény nappali munkarendre történő visszaállásakor, automatikusan jóváírjuk a következő időszakra.

A digitális munkarend három részből áll, amelyből az első kötelező jelleggel használják tanáraink, a másodikat felső tagozaton a harmadik választható jellegű.

I. AZ E-NAPLÓ HASZNÁLATA, A TANAANYAG MEGHATÁROZÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A pedagógusok ‒ tanulók – szülők közötti kapcsolattartás legfontosabb felülete iskolánkban az e-Napló; tanáraink kötelező módon ezt használjáka diákok és a szülők informálására, a tananyagok kiközvetítésére.

A tanulóknak a tananyagot naponta fogjuk kiadni, a következő rendben:

· Az első héten az osztályfőnökök, csoport tananyagát e-naplón és e-mailben is elküldik a szülőknek, diákoknak.

Az e-mailes változatban kiküldött tananyagban pontosan meghatározzák a szaktanárok a feldolgozandó anyagot, a felhasználható tankönyvi részleteket, a kapcsolódó gyakorló feladatokat, olvasnivalókat, szemléltető anyagokat, és minden információt, ami a tananyag önálló elsajátítását segítheti.

Tanulóink olyan feladatokat – házi dolgozatok, projektek, online tesztek, stb. – is kapnak majd, amivel lehetővé válik tanulmányi teljesítményük értékelése, osztályozása. A határidős feladatok az e-Naplóban „Bejelentett dolgozat”-ként fognak megjelenni.

TANTÁRGYI TEMATIKA

Iskolánk a tanulók számára valamennyi évfolyamon, minden tartárgy esetében kötelezően elsajátítandó tantárgyi tematikát ír elő. A tanév hátra lévő részében a szaktanárok ezt az egységes követelményrendszert használják az oktatásban.

II. GOOGLE tanterem

A ’Google Classroom’ („Osztályterem”) egy ingyenes alkalmazás, ami segíti a pedagógusokat a feladatok létrehozásában, megszervezésében, visszajelzést tudnak nyújtani a diákjaiknak és egyszerűen kommunikálhatnak osztályaikkal. Ezt az alkalmazást a felső tagozatos diákjaink ismerik, és alkalmazták informatika órán. A felső tagozaton tanáraink ezt fogják használni a tanítás megsegítése érdekéban.

A Tanterem előnyei:

· Egyszerűen beállítható: A tanárok a jelentkezéshez szükséges kódot megosztják a tanulókkal, akik ezáltal könnyen csatlakozhatnak az adott tantárgy kurzusához. A kurzusok beállítása csak néhány percet vesz igénybe.

· A tanulók az összes hozzájuk tartozó feladatot elérhetik a „Feladatok” oldalon, az egyes kurzusokhoz tartozó anyagokat pedig a rendszer automatikusan külön mappákba helyezi a Google Drive-on.

· A Classroom összeköttetésben áll a Google más termékeivel (Drive, Gmail, Docs) is. A tanárok pontosan láthatják, ki végezte el a feladatokat, és a diákok számára direkt, valós-idejű visszajelzéseket tudnak adni.

· A Tanteremben a tanárok könnyedén tehetnek közzé hirdetményeket és indíthatnak a kurzus összes résztvevőjére kiterjedő beszélgetéseket. A tanulók megoszthatják egymás-sal forrásaikat, és megválaszolhatják egymás kérdéseit a falon.

III. EGYÉB OKTATÁSTÁMOGATÓ PROGRAMOK

Tanítóink, tanáraink felkészültségük és tájékozottságuk függvényében, saját választásuk szerint használhatnak egyéb online felületeket a tanítás-tanulás támogatására, megkönnyítésére.

Tantestületünk törekszik arra, hogy az online küldött tanulnivalók feldolgozása, a feladatok elvégzése legfeljebb csak annyi idejét vegye igénybe tanulóinknak, amennyit a normál oktatási rendszer órarendje megkövetelt.

A valós időben zajló (real-time) órákat ehhez az órarendhez igazítjuk azért, hogy egy osztály/csoport különböző tantárgyú foglalkozásai időben ne ütközzenek egymással.

Végezetül szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy a távoktatási rendszerünk központi eleme az iskola elektronikus naplója, ezért kérjük, amennyiben Önök vagy gyermekeik az e-Naplóhoz való hozzáférést (felhasználó név, jelszó) elfelejtették vagy elveszítették, jelezzék ezt az alábbi email címen: vargad@sztarai.hu.

Pécs, 2020. március 17.

A mielőbbi viszontlátásban bízva, jó egészséget és áldott napokat kívánok:

Scherer Edit

igazgató

You might also like

IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
Elolvasom
Előkészítő foglalkozás leendő elsősök számára
Elolvasom
Gyorskorcsolya Diákolimpia megyei forduló
Elolvasom
Sztárai Mihály Általános Iskola Képzőművészeti Tagozatának Kiállítása
Elolvasom
Titkársági ügyek intézése
Elolvasom

0 comments

Leave a reply