Szavalóverseny az iskolánkban

Április 11-én, az 53. Költészet Napján tartottuk a versmondó versenyünket. A virágokkal és lufikkal feldíszített tavaszi kerti hangulatú teremben a 30 főből álló gyerekcsapat várta izgatottan, hogy elmondhassa a versét.

A kivetítőn József Attila arcképe, és a Thomas Mann üdvözlése című verséből egy részlet volt látható. Cél volt az is, hogy minden résztvevő tanuló tudjon a Költészet Napjáról, és annak hátteréről.

Bevezető köszöntő után ezért József Attila életéről hallhattak a szervezőtől, majd Kardosné Tanó Ágnes által keresett József Attila egy megzenésített verse, az Altató Konc Zsuzsa előadásában oldotta a tanulóinkban a feszültséget, és Szabó Gyula szavalatában gyönyörködhettek. Ennek kivitelezésében segített még Sárdi Edina, és Somogyi Zsoltné.

Alkalomhoz illő öltözetben, előzetesen húzott sorszám szerinti sorrendben mondhatták el verseiket. A színvonalas felkészülésben, és változatos versválasztásban több pedagógus is segítette a gyerekeket: Kardosné Tanó Ágnes, Nagy György Gyuláné, Somogyi Ildikó, Solymosi Jánosné, Kósa Dóra, és Horváthné Martinka Eszter.

A virágoktól illatozó asztalnál ülő zsüri tagoknak – Pintér Eszter, Somogyi Zsoltné, Solymosi Jánosné és Kósa Dóra- nagyon nehéz munkájuk volt. Olyan sok szép szavalat hangzott el, hogy nagyon hosszas megbeszélés után az a döntés született, hogy a korcsoportonkénti első három helyezett mellett különdíjakat is adunk, amit ezután fogunk csak megvásárolni, emiatt azonban kicsit még várni kell az eredményhirdetésre.

Ha nehezen is, de jó hangulatban született meg a döntés.

Igazi csapatmunka volt, olyan sokan segítettek a verseny lebonyolításában, méltóan egy iskolai rendezvényhez. Igazgató asszony is nagylelkűen segített és támogatta rendezvényünket. Szűcs Andrea a napközi szervezésében is segített Kiemelkedően sokat tett még a délutáni nyugalomért Cserveni Gábor, aki összevonással igyekezett megoldani a kieső napközis nevelők munkáját. Még segített ebben Horváthné Komáromy Éva, Szklenár Dóra is.  A délutánok nem olyan látványosak (legalábbis, mint a házimunkánál: amikor rendben mennek a dolgok), de sokszor fárasztó, nehéz, és néha olyan logisztikai munkát kíván, mint a rubik kocka első kirakása. Ezért is szerettem volna őket is mindenképpen megemlíteni, mint akik a szavalóverseny lebonyolításában segítők. Az eredményhirdetés után beszámolónkat folytatjuk.

A beszámolót készítették: Nagy György Gyuláné (szervező) és Pintér Eszter (zsűritag)