Tájékoztatjuk az intézményünkbe látogatókat, hogy az egészségügyi protokoll 2021. december 1-től kiegészül.

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata alapján, az óvoda, illetve az iskola épületébe külsős személy csak akkor léphet be, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségét. (A védettséget igazoló dokumentum lehet: uniós digitális Covid-igazolvány, védettségi igazolvány vagy nemzetközi oltási bizonyítvány).

Az óvoda, valamint az iskola épületébe a gyerekek/tanulók, valamint a nevelő-oktató munkát végzők az eddig szokásos módon léphetnek be.

Amennyiben az intézménybe belépni kívánó személy védettségét nem igazolja, az épületbe csak akkor léphet be, ha belépését az igazgató engedélyezi .

0 comments

Leave a reply