A 2013/2014-es tanévben végzett tanulóink továbbtanulási mutatói és középiskolai tanulmányi eredményei

A 2013/2014-es tanév végén a Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos tanulóinak 87%-a gimnáziumban, 6,5%-a szakközépiskolában, 6,5%-a szakiskolában tanult tovább. Ez az eredmény az elmúlt évek átlagától nem tér el jelentősen.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§ rendelkezése alapján az általános iskola a középiskolák által megküldött tanulmányi eredményeket feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Az eredmények elemzése visszajelzés a kollégáknak, hogy az általános iskolában megszerzett tudást, hogyan tudják volt diákjaink a középiskolában hasznosítani, alkalmazni.

Hiányos adatszolgáltatás miatt a 17 végzett tanulóból csak 9-ről kaptunk eredményt. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az általános iskolában megszerzett tudást jól tudták alkalmazni a középiskolában, eredményeik javultak.