A 2014/2015-ös tanévben végzett tanulóink továbbtanulási mutatói

A 2014/2015-ös tanév végén a Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos tanulóinak 82%-a gimnáziumban, 18%-a szakközépiskolában tanult tovább. Ez az eredmény megfelel az elmúlt évek átlagának.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola továbbtanulási mutatói az elmúlt 5 évben

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§ rendelkezése alapján az általános iskola a középiskolák által megküldött tanulmányi eredményeket feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Az eredmények elemzése visszajelzés a kollégáknak, hogy az általános iskolában megszerzett tudást, hogyan tudják volt diákjaink a középiskolában hasznosítani, alkalmazni.

A 2014/2015-ös tanévben végzett tanulóink 9. osztályos tanulmányi eredményeit adatközlés hiányában nem tudjuk közzétenni.