Az értékelés alkalmazott formái (a témazáró dolgozatok ponthatárai)

PONTHATÁROK (témazáró)

0-39 %        1

40 – 54 %    2

55 – 74 %     3

75 – 89 %    4

90 – 100 % 5

1. osztály és 2. osztály 1. félévében

Felzárkóztatásra szorul 0-45 %

Megfelelt 46-75 %

Jól megfelelt 76 – 89 %

Kiváló 90 – 100 %