Iskolánk alapítása (fenntartónk)

hit-gyulekezete-fenntarto

2004. májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat, a Sztárai Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, mely 2007. szeptemberében óvodával bővült.

Intézményünk életre hívására az 1990. évi IV. törvény és az 1993. évi LXXIX. törvény alapján került sor, olyan társadalmi, jogi és politikai környezetben, amely hazánk eddigi történetében szinte egyedülálló módon segíti az állami közoktatástól független, ugyanakkor azzal egy rendszerben működő nem állami, magán, alapítványi és egyházi intézmények létrejöttét. Olyan időszakban, amelyben lehetőség nyílik a tanszabadság légkörében a világnézetileg nem semleges nevelés és oktatás folytatására is

Iskolánk keresztény szellemiségű nevelési-oktatási programot valósít meg, egy – reményeink szerint – szabad és értékteremtő új magyar közoktatási rendszer résztvevőjeként.Iskolánk célja „segítő iskolává” válni, ami azt jelenti, hogy elsődleges feladatunknak tekintjük a képességek kibontakoztatását, a gyermekek és a családok támogatását céljaik sikeres elérésében.

A Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiemelt céljai a következők:

  • a Szentírás értékeinek közvetítése; Krisztus-centrikus nevelés;
  • az ismeretközvetítés során magas színvonalú, eredményes szakmai munka megvalósítása;
  • az iskolában folyó oktatómunka eredményeként kreatív, kommunikatív, idegen nyelveket beszélő, művelt emberek képzése;
  • az iskola munkája eredményeként igazságszerető, életelveit megélő és képviselő, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességgel rendelkező tanulók kibocsátása;
  • az iskola feladata az intézményben tanítók szakmai továbbképzésének biztosítása.