Könyvtárhasználati Szabályzat

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges egy adatlap kitöltése, melyen a legfontosabb adatok (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme valamint aláírása) szerepelnek. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha adataiban változás következik be.

A könyvtárhasználat módja

 1. Az alsó tagozatos tanulók 2 kötetet kölcsönözhetnek egy-egy alkalommal. A felső tagozatos tanulók 3 kötetet kölcsönözhetnek egy-egy alkalommal.A kölcsönzés időtartama: 3 hét, mely egyszer meghosszabbítható.
 2. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
  • kézikönyvtári könyvek
  • folyóiratok
 3. Az audiovizuális dokumentumokat nevelői felügyelet mellett az iskola helyiségeiben vehetik igénybe a tanulók.
 4. A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros tudtával és beleegyezésével lehet kivinni.
 5. A dokumentumot kikölcsönző személy, ill. tanuló estében a szülő anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával és elvesztésével okozott kárért. Az erősen megrongált, elveszett példányokat a mindenkori beszerzési áron kell megtérítenie.
 6. A könyvtárban csak az tartózkodhat, aki viselkedésével nem zavarja a többiek munkáját.
 7. A könyvtárba szatyrot, táskát, kabátot, enni- és innivalót behozni tilos!