20 éve a boldog gyermekkor szolgálatában

#jövőtudatos #gyerekközpontú #támogató

Ismerd meg közelebbről iskolánkat!

A beiskolázással kapcsolatos információkról bővebben itt olvashatsz →

Kedves Szülő!

Amennyiben a 2024/2025. tanévben szeretné gyermeke részére az intézményi étkeztetést igénybe venni, valamint ha gyermeke kedvezményes étkezésre jogosult, akkor a letölthető nyomtatványoknál található megfelelő nyilatkozatot és a kedvezményre való jogosultságot alátámasztó igazolásokat szíveskedjen 2024. augusztus 20-ig – lehetőség szerint pdf formátumban – a poloteb@sztarai.hu email címre elküldeni vagy személyesen az ügyeleti nyitvatartási napokon (szerda 9:00 – 13:00) az iskolában leadni.

Jogosultságot alátámasztó igazolás:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben esetén – az önkormányzati határozat másolata;
  • három vagy több kiskorú gyermek közös háztartásban nevelése esetén – a magasabb összegű családi pótlék folyósítását igazoló okmány;
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén
    • az állapot fennállását igazoló magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat,
    • tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,
    • fogyatékosság esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Kérjük, hogy a letölthető nyomtatványoknál szintén megtalálható, a térítési díjak fizetési módjáról szóló szülői nyilatkozatot is szíveskedjen kitölteni és a fent jelzett módon az intézmény részére eljuttatni.

Benyújtandó nyilatkozatok

Óvodában: 6. sz. melléklet, 1 főre jutó jövedelem alapján megállapított ingyenesség esetén az 5. sz. melléklet is

Iskolában: 8. sz. melléklet

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti dokumentumok hiányában a kedvezményes étkezés beállítása az ebédbefizetés napján már nem áll módunkban!

Letölthető nyomtatványok

Együttműködését előre is köszönjük!

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
Gazdasági Iroda

 

0 comments

Leave a reply