Idegen nyelvi mérés 2021 – eredmények

2021. május 19‐én az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott. Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain  alapulnak.

  1. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg és hallott szöveg értését mérő feladatokból.  A diákok teljesítményének értékelése a két mért képességből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető 60%-át kell elérniük.

A mérésről további információkat itt olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegen_nyelvi_meres_tartalmi_keret.pdf

Iskolánk tanulóinak eredményeit az alábbi táblázatban megtekinthető>>

Az elért eredmények százalékos átlaga évfolyamonként:

  1. évfolyam: 73 % (22 fő vett részt a mérésen, 2 fő nem írt)
    8. évfolyam: 81,19 % (21 fő vett részt a mérésen, 2 fő nem írt)

A legalább 60%-ot elérő tanulók száma, aránya:

  1. évfolyam: 17 fő = 77% (5 fő 60% alatt; 3 fő 90% fölött)
    8. évfolyam: 19 fő = 90%
    (2 fő 60% alatt; 10 fő 90% fölött)

Pécs, 2021. június 10.