Tájékoztató a kompetenciamérés eredményeiről

A 2001 őszén volt először Magyarországon országos kompetenciamérés.

Mit mér a kompetenciamérés?

Az Oktatási Hivatal tájékoztatójában ezt olvashatjuk: „a mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.”

Ahhoz, hogy a magyarországi helyzetről, illetve az egyes iskolák teljesítményéről átfogó képet kaphassunk, a hazai általános iskolák mindegyikében kitöltötték a tesztfüzeteket a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók.

Hogyan történik a felmérés?

A mérésben résztvevő tanulók 4-szer 45 perc alatt oldanak meg szövegértési és matematikai feladatokat. Minden tanuló két egymás utáni tanórán vagy csak szövegértési, vagy csak matematikai feladatokkal foglalkozik, majd fordítva. Az órák között 10 perces szüneteket kell tartani.

A felmérés tesztfüzeteit központilag az Oktatási Hivatal javítja, és a feldolgozott adatok alapján elkészíti a fenntartói, intézményi és tanulói jelentéseket, illetve következtetéseket vontak le az országos teljesítmény alakulásáról.

Ezek a jelentések segítik az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

Az Oktatási Hivatal honlapján további részletek olvashatók a témában, illetve ugyanitt megtalálhatóak a tanulók eredményei (az érintett tanuló és szülei számára), ezeket az egyéni mérési azonosító segítségével lehet megtekinteni.

Mérési eredmények:

Év Formátum
2022 pdf
2021 pdf
2019 pdf
2018 pdf
2017 pdf
2016 pdf
2015 pdf
2014 pdf
2013 pdf
2011 pdf
2010 pdf
2009 pdf