20 éve a boldog gyermekkor szolgálatában

#jövőtudatos #gyerekközpontú #támogató

Ismerd meg közelebbről iskolánkat!

A beiskolázással kapcsolatos információkról bővebben itt olvashatsz →

Egyéb

A Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola a 2023/2024. tanévre gyermekek számára felvételt hirdet iskolai, óvodai tagintézményeibe.

Jelentkezési határidő: 2023. február 24.

Jelentkezési lap kapható:

1.,        Az étkezési díjat minden hónapban 16-ig kérjük rendezni.

            A tanév elején átutalást választókat kérjük, hogy a kiküldött díjbekérő alapján (a díjbekérő számának, a gyermek nevének és a térítési díj típusának megjelölésével) a díjbekérőn szereplő határidőig szíveskedjenek a térítési díjat befizetni. A készpénzes fizetési módot választók számára a befizetési nap: az adott hónap 10-ikét követő keddi nap, délelőtt 8:10-10:10, délután 14:00-17:00 között. A pontos dátumot az intézmény honlapján (www.sztarai.hu) tesszük közzé, továbbá arról az osztályfőnökök e-mailben tájékoztatják a szülőket.

 

2.,        Étkezési díjtartozást felhalmozni nem lehet!  Amennyiben a díjtartozás az egy hónapot meghaladja, a gyermek számára nem tudunk étkezést biztosítani a díjtartozás fennállásáig.

3.,        A havi étkezés lemondása, módosítása vagy igénylése CSAK írásban (gazdasági irodában) a tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig lehetséges.

4.,        A napi étkezés szükség szerinti lemondására, újbóli igénylésére (pl.: betegség, egyéb hiányzás miatt) elelmezesvezeto@sztarai.hu e-mail címre elküldve vagy az intézmény honlapján (http://sztarai.hu/v2/ebed-lemondasa/) van lehetősége a szülőnek.

A megrendelt illetve a le nem mondott étkezést ki kell fizetni.

 

5.,        A napi étkezés lemondását a hiányzás előtti tanítási nap 10:00 óráig tudjuk elfogadni.

6.,        A hiányzás utáni újbóli napi étkezést a tanuló részére, az érkezését megelőző tanítási nap 10:00 óráig kérheti a szülő.

7.,        Reggelente létszámellenőrzést végzünk. Amennyiben itt van a gyermek, a következő tanítási napra is megrendelésre kerül részére az étkezés. Ez alól kivétel, ha a szülő az 5. pontban rögzítetteknek megfelelően lemondta azt. Ha létszámellenőrzéskor nincs itt a gyermek, a következő tanítási napra nem kap étkezést, kivéve, ha a szülő a 6. pontban rögzítettek szerint előre jelezte a tanuló érkezését illetve napi étkezési igényét.

 

8.,        A fentiek minden gyermekre egyaránt vonatkoznak, ezért kérjük az ingyenesen étkező tanulók szüleit, hogy ők se mulasszák el lemondani, ill. a hiányzás végén újra igényelni gyermekük számára az étkezést. Kérjük a lemondáskor a hiányzás várható időtartamát is jelezzék. A le nem mondott és így az étkeztetőtől megrendelt étel teljes árát ugyanis az intézménynek ki kell fizetnie.

9.,        Az étkezést ingyenesen vagy 50%-os kedvezménnyel igénybevevő gyermekek szüleit kérjük, hogy fokozottan figyeljenek az igénylés mellékleteként benyújtott határozatok, igazolások érvényességének esetleges lejáratára, a nagycsaládos státusz megszűnésére. Amennyiben ezek érvényességi ideje lejár, és nem kerül leadásra új, érvényes határozat, a gyermek étkezéséért automatikusan teljes árat kell fizetni

Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket!

Térítési díjak 2022

Intézmény egység Étkezés  Bruttó térítési díj
Óvoda Tízórai 140,00
Ebéd 370,00
Uzsonna 170,00
Összesen 680,00
Iskola Tízórai 180,00
Ebéd 520,00
Uzsonna 210,00
Összesen 910,00

Művészetoktatási díjak:

Térítési díj:
Kedvezmény nélkül:  2.200 Ft/hó,   11.000 Ft/félév
Kedvezményes:          2.000 Ft/hó,  10.000 Ft/félév
Művészeti (képző) tandíj:
7.200 Ft/hó,  36.000 Ft/félév
A művészet díjak befizetése: október

Évnyitó

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

A 2022/2023-as tanévnyitó ünnepség 2022. 08. 31-én, 17:00-kor kezdődik.

Helyszín: Pécsi Hit Gyülekezete rendezvényterme