20 éve a boldog gyermekkor szolgálatában

#jövőtudatos #gyerekközpontú #támogató

Ismerd meg közelebbről iskolánkat!

A beiskolázással kapcsolatos információkról bővebben itt olvashatsz →

A tavasz során egy fejlesztő kalandparkot építünk az ovisoknak a Viktória utcai Óvodánkban. A tervezett játékok részint a felszabadult játékot, örömteli mozgást hívatottak szolgálni, másrészt viszont megfelelő eszközök a kisgyermekek mozgáskoordinációjának, térbeli tájékozódásának és más fontos készségek, képességek fejlesztésére.

Kedves Érdeklődők!

A beíratás helye:
Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
7630 Pécs, Közraktár utca 1.

Időpontja:
2023. április 20-21., 8:00–16:00 óra

A felhívás teljes szövegét ide kattintva olvashatják: Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására (2023)

Kiemelt kép: Bag Vectors by Vecteezy

A Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola a 2023/2024. tanévre gyermekek számára felvételt hirdet iskolai, óvodai tagintézményeibe.

Jelentkezési határidő: 2023. február 24.

Jelentkezési lap kapható:

1.,        Az étkezési díjat minden hónapban 16-ig kérjük rendezni.

            A tanév elején átutalást választókat kérjük, hogy a kiküldött díjbekérő alapján (a díjbekérő számának, a gyermek nevének és a térítési díj típusának megjelölésével) a díjbekérőn szereplő határidőig szíveskedjenek a térítési díjat befizetni. A készpénzes fizetési módot választók számára a befizetési nap: az adott hónap 10-ikét követő keddi nap, délelőtt 8:10-10:10, délután 14:00-17:00 között. A pontos dátumot az intézmény honlapján (www.sztarai.hu) tesszük közzé, továbbá arról az osztályfőnökök e-mailben tájékoztatják a szülőket.

 

2.,        Étkezési díjtartozást felhalmozni nem lehet!  Amennyiben a díjtartozás az egy hónapot meghaladja, a gyermek számára nem tudunk étkezést biztosítani a díjtartozás fennállásáig.

3.,        A havi étkezés lemondása, módosítása vagy igénylése CSAK írásban (gazdasági irodában) a tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig lehetséges.

4.,        A napi étkezés szükség szerinti lemondására, újbóli igénylésére (pl.: betegség, egyéb hiányzás miatt) elelmezesvezeto@sztarai.hu e-mail címre elküldve vagy az intézmény honlapján (http://sztarai.hu/v2/ebed-lemondasa/) van lehetősége a szülőnek.

A megrendelt illetve a le nem mondott étkezést ki kell fizetni.

 

5.,        A napi étkezés lemondását a hiányzás előtti tanítási nap 10:00 óráig tudjuk elfogadni.

6.,        A hiányzás utáni újbóli napi étkezést a tanuló részére, az érkezését megelőző tanítási nap 10:00 óráig kérheti a szülő.

7.,        Reggelente létszámellenőrzést végzünk. Amennyiben itt van a gyermek, a következő tanítási napra is megrendelésre kerül részére az étkezés. Ez alól kivétel, ha a szülő az 5. pontban rögzítetteknek megfelelően lemondta azt. Ha létszámellenőrzéskor nincs itt a gyermek, a következő tanítási napra nem kap étkezést, kivéve, ha a szülő a 6. pontban rögzítettek szerint előre jelezte a tanuló érkezését illetve napi étkezési igényét.

 

8.,        A fentiek minden gyermekre egyaránt vonatkoznak, ezért kérjük az ingyenesen étkező tanulók szüleit, hogy ők se mulasszák el lemondani, ill. a hiányzás végén újra igényelni gyermekük számára az étkezést. Kérjük a lemondáskor a hiányzás várható időtartamát is jelezzék. A le nem mondott és így az étkeztetőtől megrendelt étel teljes árát ugyanis az intézménynek ki kell fizetnie.

9.,        Az étkezést ingyenesen vagy 50%-os kedvezménnyel igénybevevő gyermekek szüleit kérjük, hogy fokozottan figyeljenek az igénylés mellékleteként benyújtott határozatok, igazolások érvényességének esetleges lejáratára, a nagycsaládos státusz megszűnésére. Amennyiben ezek érvényességi ideje lejár, és nem kerül leadásra új, érvényes határozat, a gyermek étkezéséért automatikusan teljes árat kell fizetni

Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket!